Author Archives: admin

बोलपत्रको संसोधित सूचना

स्टाफ नर्स पदमा पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा

स्टाफ नर्स पदको अन्तर्वार्ता

बोलपत्र प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना

RESULT OF WRITTEN EXAM – STAFF NURSE

May 8th, 2015 | Posted by admin in notice board - (0 Comments)

nursing 2072 _0001

बोलपत्र तथा अन्य कार्यक्रम स्तगित बारे सूचना

Notice Written Exam of Staff Nurse Name list

Notice of Written Exam

April 8th, 2015 | Posted by admin in notice board - (0 Comments)

Notice Written Exam of Staff Nurse

Vacancy for the Staff Nurse

March 10th, 2015 | Posted by admin in notice board - (0 Comments)

Vacancy for the Staff Nurse

Final Result 2071/11/20

March 4th, 2015 | Posted by admin in notice board - (0 Comments)

Final Result 2071/11/20